Nagroda

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
1. za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
2. za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.
Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali:

 • za rok 2008 – prof. Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik,
 • za rok 2009 – prof. Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek,
 • za rok 2010 – prof. Bożenna i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie,
 • za rok 2011 – Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers,
 • za rok 2012 – Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus,
 • za rok 2013 – prof. Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk,
 • za rok 2014 – ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska,
 • za rok 2015 – prof. Jan Małecki i prof. Aleksander Skotnicki,
 • za rok 2016 – Bella Szwarcman-Czarnota i prof. Wacław Wierzbieniec
 • za rok 2017 – ks. prof. Michał Czajkowski i Urszula Antosz-Rekucka.
 • za rok 2018 – abp Henryk Muszyński i Adam Bartosz
 • za rok 2019 – prof. Jan Grosfeld, Dariusz Popiela
 • za rok 2020 – Marian TurskiAnna Brzyska
 • za rok 2021 – Karolina Panz i Wioleta Szczepocka
 • za rok 2022 – Małgorzata Międzobrodzka i Agnieszka Mysakowska
 • za rok 2023 – Robert Szuchta i Agnieszka Cahn

Pobierz

Nasi partnerzy