Zarząd

Zarząd Klubu
Piotr Nawrocki – prezes
Jonathan Ornstein – wiceprezes
Magdalena Ruta – wiceprezes
Jakub Drath – sekretarz
Ewa Węgrzyn – skarbnik

Komisja Rewizyjna
Małgorzata Kurleto – przewodnicząca
Joanna Barcik – członek Komisji Rewizyjnej
Michał Galas – członek Komisji Rewizyjnej

Nasi partnerzy