O klubie

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i współdziałania liderów krakowskich instytucji i środowisk zaangażowanych w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie i polsko-żydowskie.

Zgromadzeni w Klubie „Przymierze” staramy się przezwyciężać stereotypy, łagodzić istniejące napięcia, popularyzować wzory współpracy i przyjaźni ludzi różnej wiary i pochodzenia, których ojczyzną jest Polska.

Inspiruje nas bogata, krakowska tradycja dialogu, symbolizowana przez Jana Pawła II i patrona naszego Klubu, ks. Stanisława Musiała SJ. Ustanowiona przez Klub „Przymierze” Nagroda im. ks. Stanisława Musiała, jest zaproszeniem do kontynuacji tej tradycji i do czerpania z tego ducha przełomu w relacjach chrześcijańsko-żydowskich, jaki się dokonał nie bez polskiego udziału.

Pobierz

Nasi partnerzy