Zmarła prof. Bożenna Wyrozumska, Laureatka Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

22 sierpnia 2022 w Krakowie zmarła prof. Bożenna Wyrozumska, Laureatka Nagrody im. ks. Stanisława Musiała.
Wyróżnienie otrzymała wspólnie z mężem, prof. Jerzym Wyrozumskim, za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.
– Profesor Bożenna Wyrozumska jest autorką wielu znaczących publikacji i studiów związanych z tematyką żydowską. W jej dorobku na szczególną uwagę zasługują wypisy źródłowe dotyczące Żydów, ze średniowiecznych ksiąg miejskich krakowskich, wydane w 1995 r. Niezmiernie cenne są też publikacje odnoszące się do relacji chrześcijańsko-żydowskich w Krakowie i we Wrocławiu. Pani profesor podejmuje w nich najtrudniejsze dla Polaków tematy – czytamy w laudacji Prezydenta Miasta Krakowa wygłoszonej podczas uroczystości.

Nasi partnerzy