Nie żyje Krzysztof Kozłowski

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Kozłowskiego (1931−2013), b. senatora RP, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wieloletniego zastępcy redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, wykładowcy KUL, doktora filozofii.

Krzysztof KozlowskiSenator Kozłowski rozumiał wagę dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego, nic dziwnego zatem, że należał do grona współzałożycieli i aktywnych członków krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Zasiadał również w Kapitule Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała.

Był człowiekiem aktywnym, do końca starał się kształtować polską rzeczywistość. Kiedy pytano Go o credo polityka i osoby działającej publicznie, odpowiadał, cytując jedno z ewangelicznych błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Warto zauważyć – dodawał – że błogosławieństwem tym nie są wcale obdarzeni „ci od walki, od zwycięstw, od siłowych rozwiązań, ani ci, których uważa się za nieugiętych, bezkompromisowych − ale ci, «którzy wprowadzają pokój». Może warto przez chwilę się nad tym zastanowić, by zrozumieć, co znaczy zaprowadzanie pokoju”. I dalej: „Życzyłbym wam wszystkim i sobie pokoju i tego, żebyśmy wprowadzanie owego pokoju traktowali jako zadanie”.

Nasi partnerzy