Zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała. Nagroda ta – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie.

– jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

  • za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
  • za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.

Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę), dokładny adres i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
  2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 30 października br. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać słowo: Nagroda) bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków. Nagroda zostanie wręczona w marcu 2014 roku w czasie uroczystości związanych z 10. rocznicą śmierci ks. Stanisława Musiała. W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali:

  • Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009);
  • Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010);
  • Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011);
  • Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012);
  • Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus (2013).

Nasi partnerzy