Aktualności

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody, której pierwsza edycja zbiega się z obchodami piątej rocznicy śmierci ks. Musiała. Nagroda będzie przyznawana w dwóch...
Czytaj więcej

W kilka tygodni po powołaniu do życia Klubu „Przymierze”, w pomieszczeniach Centrum Społeczności Żydowskiej, zebrała się po raz pierwszy Rada Klubu. W Radzie zasiadają członkowie-założyciele Klubu oraz...
Czytaj więcej

Kardynał Stanisław Dziwisz, przyjął delegację nowopowstałego Klubu „Przymierze”, który zrzesza liderów krakowskich instytucji i środowisk zaangażowanych w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie i...
Czytaj więcej

Nasi partnerzy