Oświadczenie Zarządu Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze” w sprawie wydarzeń w Białymstoku

Zarząd Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec coraz bardziej nasilających się postaw nacjonalistycznych, czego przejawem były wydarzenia w Białymstoku w sobotę 16 kwietnia 2016. Nie chcielibyśmy żyć w Polsce, w której ktokolwiek zmuszony zostaje do pozostania w domu, by nie narazić się na atak z powodu swojego pochodzenia. Nie akceptujemy pobłażania dla propagowania ksenofobii czy rasizmu, tym bardziej jeśli ma to miejsce na terenie wyższej uczelni. Od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oczekujemy stanowczego reagowania na wszelkie przejawy nawoływania do nienawiści.

Jako chrześcijanie i Żydzi z bólem przyjęliśmy do wiadomości, że katedra w Białymstoku stała się miejscem nacjonalistycznej demonstracji. Uznajemy to za niedopuszczalne i uwłaczające godności miejsca modlitwy. Za komunikatem Przewodniczącego Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego powtarzamy, że w kościele „jest miejsce dla przepowiadania Ewangelii zachęcającej do miłości każdego człowieka”.

Mając w pamięci spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku w listopadzie minionego roku i coraz częstsze przypadki agresji wobec obcokrajowców, wzywamy wszystkich, by nie reagowali na takie postawy obojętnością. Doświadczenia XX wieku pokazują dobitnie, że nienawiść wyrażana słowami to pierwszy krok do bezpośredniej przemocy. W Polsce, która była sceną haniebnego zła Holokaustu, o tej prawdzie nigdy nie możemy zapominać.

Nasi partnerzy