Obchody rocznicy śmierci księdza Stanisława Musiała

Z okazji 5 rocznicy śmierci ks. Stanisława Musiała SJ w dniach 4 - 6 marca 2009 roku odbędą się w Krakowie dwie konferencje (w tym wręczenie nagrody jego imienia), spotkanie wspomnieniowe oraz odsłonięcie tablicy na cmentarzu żydowskim poświęconej jego osobie.

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” wraz z Klubem Chrześcijan i Żydów „Przymierze” i Centrum Żydowskim JCC rozpoczyna obchody rocznicy śmierci księdza Musiała odsłonięciem tablicy na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy ul. Miodowej 55 w Krakowie we środę 4 marca o godz. 16.30. Wieczorem tego dnia w siedzibie JCC wspominać będą jego postać i dokonania m.in. ks. Tomas Halik z Pragi, ks. Romuald Jakub Weksler – Waszkinel, Stanisław Krajewski i ks. Adam Boniecki. Następnego dnia, dokładnie w rocznicę śmierci księdza Musiała w Auli Collegium Novum UJ rozpocznie się współorganizowana przez Centrum Badań Holokaustu UJ międzynarodowa konferencja, która ma się stać okazją do dyskusji nad dziedzictwem intelektualnym pozostawionym przez księdza Musiała w dziedzinie teologii, nauk społecznych i stosunków chrześcijańsko-żydowskich. W dyskusjach wezmą udział naukowcy i eksperci z Polski: prof. Jan Woleński, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Stanisław Obirek, prof. Stanisław Krajewski, red. Konstanty Gebert oraz eksperci z uniwersytetów amerykańskich, m.in.: prof. Doris Donnelly z John Carrol University i ks. prof. John Pawlikowski z Chicago. Wszystkie prelekcje i dyskusje będą tłumaczone na język polski. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Centrum Badań Holokaustu UJ.

Natomiast w auli Ignatianum (ul. Kopernika 26 w Krakowie) 6 marca o godz. 10.30 rozpocznie się konferencja “Dialog katolicko-żydowski: droga za nami, droga przed nami”. Uczestniczyć w niej będzie m.in. kardynał Stanisław Dziwisz, rabin David Rosen, prezes Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Kontaktów Międzyreligijnych, prof. Lucia Faltin, University of Cambridge, Center for the Study of Jewish-Christian Relations, a także ks. prof. John Pawlikowski, prezes Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, ks. prof. Tomáš Halík, prezes Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej oraz ks. dr Janusz Salamon SJ, Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu, Ignatianum.

Obchody zakończy ceremonia wręczenia Nagrody im. ks. S. Musiała. Udział w niej wezmą Fundatorzy nagrody: prof. Karol Musioł, rektor UJ, oraz prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, a także prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze’, będącego inicjatorem Nagrody, rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski oraz Tadeusz Jakubowicz, prezes Gminy Żydowskiej w Krakowie. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń znajduje się na stronie Centrum Kultury i Dialogu Ignatianum.

Nasi partnerzy