Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ (2014)

Kapituła Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Centrum Badań nad Zagładą Żydów (kategoria I) oraz Agnieszka Cahn i ks. Wojciech Lemański (kategoria II).

Laureatami Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała zostali w tym roku: Stanisław Krajewski (kategoria I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania; oraz Mirosław Skrzypczyk (kategoria II: za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za ocalanie pamięci o polskich Żydach.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 marca o godz. 12 w Auli Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24).

Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary ( Mały Rynek 8 ) zostanie odprawiona Msza św. w 10. rocznicę śmierci ks. Stanisława Musiała.

INFORMACJA O LAUREATACH

Stanisław Krajewski, prof. dr hab., matematyk i filozof, pracownik Instytutu Filozofii UW, publicysta, działacz polskiej społeczności żydowskiej, od lat zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. W latach 1991–2006 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; od 2008 r. członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, w latach 1992–1998 członek komitetu wykonawczego Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Sygnatariusz i popularyzator żydowskiej deklaracji „Dabru emet” (2000). Wielokrotnie – jako polski Żyd – zabierał głos w debacie publicznej. Znany z subtelnej myśli i cierpliwego działania. Autor licznych artykułów na temat judaizmu, historii Żydów, filozofii religii i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz książek, m.in.: „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Nasza żydowskość”, „Poland and the Jews. Reflections of a Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”. W 2013 r. wraz z żoną Moniką otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award, przyznawaną przez Fundację Taubego i Amerykański Komitet Żydowski „za całokształt działalności na rzecz budowy przyszłości żydowskiej w demokratycznej Polsce”.

Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, wiceprezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, działacz społeczny, popularyzator tematyki żydowskiej i dialogu międzykulturowego. Realizator licznych projektów poświęconych tematyce żydowskiej (m.in.: „Żydzi szczekocińscy. Przywracanie pamięci i odkrywanie śladów”). Organizator wielu sesji popularnonaukowych i warsztatów edukacyjnych. Jeden z głównych organizatorów Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Inicjator różnorodnych działań edukacyjnych i artystycznych upamiętniających Żydów szczekocińskich. Współorganizator spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz kursów dla nauczycieli, poświęconych historii i kulturze Żydów. Współorganizator corocznego „Święta Ciulimu i Czulentu” w Lelowie. Pomysłodawca projektu „Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej”. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011). Autor, współautor lub redaktor książek: „Żydzi lelowscy. Obecność i ślady”, „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć”, „Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze”, „Pinkes Szczekocin” (polska edycja).

INFORMACJA O NAGRODZIE

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jest przyznawana corocznie w dwóch wspomnianych wyżej kategoriach. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody byli:

  • Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009);
  • Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010);
  • Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011);
  • Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012);
  • Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus (2013).

 

Pobierz

Nasi partnerzy