Kto powinien otrzymać Nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała? Czekamy na kandydatury!

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2017. Będzie to już dziesiąta edycja tego wyróżnienia dla osób wspierających poprzez swoją twórczość lub działalność dzieło dialogu polsko- i chrześcijańsko-żydowskiego.

Nagroda – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

 • za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
 • za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.

Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę), adres (pocztowy lub elektroniczny) i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
 2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 października 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości należy wpisać słowo: Nagroda), bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Miodowa 24 (siedziba JCC Kraków), 31-055 Kraków.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali:

 • Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (za 2008 rok / wręczenie: 2009),
 • Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2009/2010),
 • Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2010/2011),
 • Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2011/2012),
 • Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza [Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus] (2012/2013),
 • Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk (2013/2014),
 • ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska (2014/2015),
 • Jan M. Małecki i Aleksander Skotnicki (2015/2016)
 • Bella Szwarcman-Czarnota i Wacław Wierzbieniec (2016/2017)

Nasi partnerzy