Konferencja „Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji”

Prezes Piotr Nawrocki reprezentował Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” podczas międzynarodowej konferencji „Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji: uchodźcy w obecnym świecie", która odbyła się w dniach 4-7 kwietnia 2016 w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie w Polsce przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych, Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności.

Głównym tematem spotkania był problem uchodźców. „Odpowiadając na nakazy religijne chrześcijan i Żydów, konferencja oceniła obecny kryzys uchodźczy przytłaczający większość Europy, uznała napięcie między zobowiązaniami wynikającymi z miłości obcych i godności ich stworzenia na obraz Boga, a troską o bezpieczeństwo i obawami przed zmianami” – napisali autorzy wspólnej deklaracji opublikowanej jako podsumowanie wydarzenia.

Uczestnicy zwrócili też uwagę na kwestie antysemityzmu i prześladowania chrześcijan. „Antysemityzm zarówno w słowie jak i w działaniu pojawiły się ponownie w Europie i gdzie indziej, a prześladowanie chrześcijan, zwłaszcza w dużej części Bliskiego Wschodu i niektórych częściach Afryki osiągnął poziom nie widziany od dawna” – czytamy w deklaracji.

Na zdjęciu: Piotr Nawrocki z kard. Kurtem Kochem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Nasi partnerzy