Czekamy na zgłoszenia do Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2022, przyznawanej za twórczość oraz działalność społeczną w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Nagroda – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

 • za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
 • za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.

Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę), adres (pocztowy lub elektroniczny) i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
 2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 października. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości należy wpisać słowo: Nagroda), bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Miodowa 24 (siedziba JCC Kraków), 31-055 Kraków.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali:

 • za rok 2008 – prof. Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik,
 • za rok 2009 – prof. Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek,
 • za rok 2010 – prof. Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie,
 • za rok 2011 – Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers,
 • za rok 2012 – Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus,
 • za rok 2013 – prof. Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk,
 • za rok 2014 – ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska,
 • za rok 2015 – prof. Jan Małecki i prof. Aleksander Skotnicki,
 • za rok 2016 –Bella Szwarcman-Czarnota i prof. Wacław Wierzbieniec
 • za rok 2017 – ks. Michał Czajkowski i Urszula Antosz-Rekucka
 • za rok 2018 – abp Henryk Muszyński i Adam Bartosz
 • za rok 2019 – prof. Jan Grosfeld i Dariusz Popiela
 • za rok 2020 – Marian Turski i Anna Brzyska
 • za rok 2021 – Karolina Panz i Wioleta Szczepocka

Nasi partnerzy