News

Zarząd Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec coraz bardziej nasilających się postaw nacjonalistycznych, czego przejawem były wydarzenia w Białymstoku w sobotę 16...
Read more

7 kwietnia 2016 prof. Wojciech Nowak został ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Elektorzy poparli go zdecydowaną większością głosów. Z punktu widzenia Klubu Chrześcijan i...
Read more

Prezes Piotr Nawrocki reprezentował Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” podczas międzynarodowej konferencji „Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji: uchodźcy w obecnym świecie", która odbyła się w...
Read more

W dniu 4 marca 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2015. Nagrodę otrzymali: Prof. Jan M. Małecki – za twórczość i...
Read more

Dwóch profesorów zasłużonych dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego otrzyma Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2015. Za twórczość w duchu dialogu nagrodzony został prof. Jan M....
Read more

Our partners