News

Głośna w ostatnich dniach sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda odsłoniła potrzebę zwrócenia uwagi na elementarną wrażliwość w życiu społecznym. Po tragicznych doświadczeniach II...
Read more

Dziennikarz i historyk Marian Turski oraz działaczka społeczna Anna Brzyska zostali laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2020. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom zasłużonym dla dialogu...
Read more

5 marca ogłoszone zostaną nazwiska Laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, przyznawanej osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Data nie jest przypadkowa – to rocznica...
Read more

28 stycznia br. odbyło się w formie zdalnej doroczne posiedzenie Kapituły Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała SJ. Kapituła obradująca pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka...
Read more

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2020, przyznawanej za twórczość oraz działalność społeczną w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i...
Read more

Our partners