News

Ride For The Living Global Challenge jest wyjątkowym programem łączącym edukację i pamięć o Holokauście z wysiłkiem fizycznym. W ciągu czerwca 2021 roku zachęcamy do przejechania na rowerze, przebiegnięcia...
Read more

Głośna w ostatnich dniach sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda odsłoniła potrzebę zwrócenia uwagi na elementarną wrażliwość w życiu społecznym. Po tragicznych doświadczeniach II...
Read more

Dziennikarz i historyk Marian Turski oraz działaczka społeczna Anna Brzyska zostali laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2020. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom zasłużonym dla dialogu...
Read more

5 marca ogłoszone zostaną nazwiska Laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, przyznawanej osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Data nie jest przypadkowa – to rocznica...
Read more

28 stycznia br. odbyło się w formie zdalnej doroczne posiedzenie Kapituły Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała SJ. Kapituła obradująca pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka...
Read more

Our partners