Zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2015

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2015. Nagroda – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

– za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
– za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.
Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.
Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę), adres (pocztowy lub elektroniczny) i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
  2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 30 października 2015 r. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości należy wpisać słowo: Nagroda), bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali: Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (za 2008 rok / wręczenie: 2009), Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2009/2010), Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2010/2011), Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2011/2012), Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza [Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus] (2012/2013), Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk (2013/2014) oraz ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska (za 2104 rok / wręczenie: 2015).

Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2014

Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2014 dostępne są w zakładce Galeria.

Laureaci Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2014

Laureatami Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2014 zostali:

- ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania,
oraz
- Zofia Radzikowska – za działalność społeczną w duchu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel to katolicki ksiądz, który – już po święceniach, w 12. roku kapłaństwa – dowiedział się, że jest Żydem ocalonym z Zagłady. Od tego czasu szuka swej tożsamości. Sam o sobie mawia, że jest „Żydem od Jezusa”. Świadectwem jego poszukiwań jest książka: „Zgłębiając tajemnicę Kościoła”. Obecnie ks. Weksler-Waszkinel mieszka w Jerozolimie, pracuje w Instytucie Jad Waszem.

Zofia Radzikowska jest doktorem prawa, działaczką społeczną wrażliwą na los wykluczonych, niezwykle zasłużoną dla dzieła odrodzenia społeczności żydowskiej w Krakowie; od dwóch lat na stronie JCC (na Facebooku) regularnie komentuje Torę. Jak mało kto rozumie sens dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i nigdy nie uchyla się od obowiązku złożenia świadectwa, rozmowy, wykładu (również dla środowisk chrześcijańskich).


Fot. Adam Walanus

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 10 w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26). [Plakat]

Następna strona »