Oświadczenie Zarządu Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze” w sprawie wydarzeń w Białymstoku

Zarząd Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec coraz bardziej nasilających się postaw nacjonalistycznych, czego przejawem były wydarzenia w Białymstoku w sobotę 16 kwietnia 2016. Nie chcielibyśmy żyć w Polsce, w której ktokolwiek zmuszony zostaje do pozostania w domu, by nie narazić się na atak z powodu swojego pochodzenia. Nie akceptujemy pobłażania dla propagowania ksenofobii czy rasizmu, tym bardziej jeśli ma to miejsce na terenie wyższej uczelni. Od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oczekujemy stanowczego reagowania na wszelkie przejawy nawoływania do nienawiści.

Jako chrześcijanie i Żydzi z bólem przyjęliśmy do wiadomości, że katedra w Białymstoku stała się miejscem nacjonalistycznej demonstracji. Uznajemy to za niedopuszczalne i uwłaczające godności miejsca modlitwy. Za komunikatem Przewodniczącego Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego powtarzamy, że w kościele „jest miejsce dla przepowiadania Ewangelii zachęcającej do miłości każdego człowieka”.

Mając w pamięci spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku w listopadzie minionego roku i coraz częstsze przypadki agresji wobec obcokrajowców, wzywamy wszystkich, by nie reagowali na takie postawy obojętnością. Doświadczenia XX wieku pokazują dobitnie, że nienawiść wyrażana słowami to pierwszy krok do bezpośredniej przemocy. W Polsce, która była sceną haniebnego zła Holokaustu, o tej prawdzie nigdy nie możemy zapominać.

UJ wybrał rektora. Druga kadencja prof. Wojciecha Nowaka

7 kwietnia 2016 prof. Wojciech Nowak został ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Elektorzy poparli go zdecydowaną większością głosów. Z punktu widzenia Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wybory rektora UJ to równocześnie wskazanie Przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała. Profesorowi Wojciechowi Nowakowi dziękujemy za dotychczasową współpracę z Klubem i serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję.

Konferencja „Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji”

Prezes Piotr Nawrocki reprezentował Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” podczas międzynarodowej konferencji „Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji: uchodźcy w obecnym świecie”, która odbyła się w dniach 4-7 kwietnia 2016 w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie w Polsce przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych, Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności.

Głównym tematem spotkania był problem uchodźców. „Odpowiadając na nakazy religijne chrześcijan i Żydów, konferencja oceniła obecny kryzys uchodźczy przytłaczający większość Europy, uznała napięcie między zobowiązaniami wynikającymi z miłości obcych i godności ich stworzenia na obraz Boga, a troską o bezpieczeństwo i obawami przed zmianami” – napisali autorzy wspólnej deklaracji opublikowanej jako podsumowanie wydarzenia.

Uczestnicy zwrócili też uwagę na kwestie antysemityzmu i prześladowania chrześcijan. „Antysemityzm zarówno w słowie jak i w działaniu pojawiły się ponownie w Europie i gdzie indziej, a prześladowanie chrześcijan, zwłaszcza w dużej części Bliskiego Wschodu i niektórych częściach Afryki osiągnął poziom nie widziany od dawna” – czytamy w deklaracji.

Na zdjęciu: Piotr Nawrocki z kard. Kurtem Kochem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Następna strona »