Nominacje do ustanowionej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2014

Nominacje do ustanowionej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2014 otrzymali:

w kategorii I – „za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej” – Bella Szwarcman-Czarnota, Jan Grosfeld i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

w kategorii II – „za działalność społeczną na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej” – Agnieszka Cahn, ks. Wojciech Lemański i Zofia Radzikowska.

Nominacji tych udzieliło Walne Zebranie Członków Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w drodze tajnego głosowania. Osoby nominowane zostają następnie przedstawione niezależnej Kapitule, która dokonuje wyboru laureatów Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała. Nazwiska laureatów zostaną podane w terminie późniejszym.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 marca br. w Akademii Ignatianum.

Oprócz osób nominowanych do Nagrody zgłoszono również:
- w kategorii I: Centrum Badań nad Zagładą, Pawła Śpiewaka i Adama Wodnickiego;
- w kategorii II: Adama Bartosza, Joannę Brańską i Tovę Ben Zvi (łącznie), Forum Dialogu Między Narodami, Jana Myrcika, Zbigniewa Nizińskiego, Wojciecha Ornata, Aleksandra Skotnickiego, Stradomskie Centrum Dialogu, Towarzystwo im. Edyty Stein - Oddział w Lublińcu, Michaela Traisona i Tomasza Wiśniewskiego.

Zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2015)

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała. Nagroda ta – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

- za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,

- za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.

Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę), dokładny adres i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
  2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 30 października 2014 r. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać słowo: Nagroda) bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali: Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009), Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010), Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011), Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012), Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza (2013) oraz Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk (2014).

Prośba o modlitwę o pokój dla Jeruzalem

W niedzielę 8 czerwca – w chrześcijańską uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kilka dni po żydowskim święcie Szawuot upamiętniającym nadanie Tory – odbędzie się w Rzymie spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Wezmą w nim udział: papież Franciszek, prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.
Celem tego spotkania nie jest debata na temat pokoju ani ustalanie jego warunków. Jest nim natomiast prośba o pokój, skierowana do Boga przez wyznawców trzech różnych religii, przyznających się do Abrahamowego dziedzictwa.
„Wszyscy pragniemy pokoju – mówił w Betlejem i w Tel Awiwie papież Franciszek. – Wielu ludzi buduje go każdego dnia małymi gestami: wielu cierpi i cierpliwie znosi trud wielu prób, aby go zbudować. Wszyscy (…) mamy obowiązek stać się narzędziami i budowniczymi pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę”.
Świadomi ciążącego na nas zobowiązania, w poczuciu odpowiedzialności za święte miasto, jakim jest dla nas Jerozolima, prosimy wierzących – Żydów, chrześcijan i muzułmanów – o włączenie się w niedzielną modlitwę w intencji pokoju. Przynajmniej tego dnia – w sposób właściwy dla własnej tradycji religijnej – okażmy solidarność z mieszkańcami Ziemi Świętej.

„Prośmy o pokój dla Jeruzalem. (…)
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie”.
Amen. Niech tak się stanie.

Bogdan Białek - chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Stanisław Krajewski - żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Agata Skowron-Nalborczyk - katolicka współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Andrzej Saramowicz - muzułmański współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze”

Następna strona »