Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze

Żydzi i chrześcijanie jako synowie Abrahama są powołani do tego,
by byli błogosławieni dla świata, wspólnie przyczyniając się do pokoju
i sprawiedliwości między wszystkimi ludźmi i narodami.
Jan Paweł II

Ostatnio

Nasi partnerzy