Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ (2014)

Laureatami Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała zostali w tym roku: Stanisław Krajewski (kategoria I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania; oraz Mirosław Skrzypczyk (kategoria II: za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za ocalanie pamięci o polskich Żydach.
Kapituła Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Centrum Badań nad Zagładą Żydów (kategoria I) oraz Agnieszka Cahn i ks. Wojciech Lemański (kategoria II).

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 marca o godz. 12 w Auli Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24).

Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary ( Mały Rynek 8 ) zostanie odprawiona Msza św. w 10. rocznicę śmierci ks. Stanisława Musiała.

INFORMACJA O LAUREATACH

Stanisław Krajewski, prof. dr hab., matematyk i filozof, pracownik Instytutu Filozofii UW, publicysta, działacz polskiej społeczności żydowskiej, od lat zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. W latach 1991–2006 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; od 2008 r. członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, w latach 1992–1998 członek komitetu wykonawczego Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Sygnatariusz i popularyzator żydowskiej deklaracji „Dabru emet” (2000). Wielokrotnie – jako polski Żyd – zabierał głos w debacie publicznej. Znany z subtelnej myśli i cierpliwego działania. Autor licznych artykułów na temat judaizmu, historii Żydów, filozofii religii i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz książek, m.in.: „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Nasza żydowskość”, „Poland and the Jews. Reflections of a Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”. W 2013 r. wraz z żoną Moniką otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award, przyznawaną przez Fundację Taubego i Amerykański Komitet Żydowski „za całokształt działalności na rzecz budowy przyszłości żydowskiej w demokratycznej Polsce”.

Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, wiceprezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, działacz społeczny, popularyzator tematyki żydowskiej i dialogu międzykulturowego. Realizator licznych projektów poświęconych tematyce żydowskiej (m.in.: „Żydzi szczekocińscy. Przywracanie pamięci i odkrywanie śladów”). Organizator wielu sesji popularnonaukowych i warsztatów edukacyjnych. Jeden z głównych organizatorów Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Inicjator różnorodnych działań edukacyjnych i artystycznych upamiętniających Żydów szczekocińskich. Współorganizator spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz kursów dla nauczycieli, poświęconych historii i kulturze Żydów. Współorganizator corocznego „Święta Ciulimu i Czulentu” w Lelowie. Pomysłodawca projektu „Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej”. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011). Autor, współautor lub redaktor książek: „Żydzi lelowscy. Obecność i ślady”, „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć”, „Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze”, „Pinkes Szczekocin” (polska edycja).

Informacje o nominowanych [pdf]

INFORMACJA O NAGRODZIE

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jest przyznawana corocznie w dwóch wspomnianych wyżej kategoriach. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody byli:
– Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009);
– Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010);
– Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011);
– Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012);
– Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus (2013).

Skład Kapituły Nagrody [pdf]

Regulamin Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała [pdf]

Zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała. Nagroda ta – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

- za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,

- za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.

Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę), dokładny adres i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
  2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 30 października br. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać słowo: Nagroda) bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków. Nagroda zostanie wręczona w marcu 2014 roku w czasie uroczystości związanych z 10. rocznicą śmierci ks. Stanisława Musiała. W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali:

- Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009);

- Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010);

- Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011);

- Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012);

- Stefan Wilkanowicz  i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus (2013).

Nie żyje Krzysztof Kozłowski


Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Kozłowskiego (1931−2013), b. senatora RP, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wieloletniego zastępcy redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, wykładowcy KUL, doktora filozofii.
Senator Kozłowski rozumiał wagę dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego, nic dziwnego zatem, że należał do grona współzałożycieli i aktywnych członków krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Zasiadał również w Kapitule Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała.
Był człowiekiem aktywnym, do końca starał się kształtować polską rzeczywistość. Kiedy pytano Go o credo polityka i osoby działającej publicznie, odpowiadał, cytując jedno z ewangelicznych błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Warto zauważyć – dodawał – że błogosławieństwem tym nie są wcale obdarzeni „ci od walki, od zwycięstw, od siłowych rozwiązań, ani ci, których uważa się za nieugiętych, bezkompromisowych − ale ci, «którzy wprowadzają pokój». Może warto przez chwilę się nad tym zastanowić, by zrozumieć, co znaczy zaprowadzanie pokoju”. I dalej: „Życzyłbym wam wszystkim i sobie pokoju i tego, żebyśmy wprowadzanie owego pokoju traktowali jako zadanie”.

Następna strona »