Zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2016

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2016. Nagroda – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie – jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

– za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
– za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.
Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.
Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę), adres (pocztowy lub elektroniczny) i telefon kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
  2. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 października 2016 r. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: klub@przymierze.krakow.pl (w temacie wiadomości należy wpisać słowo: Nagroda), bądź na adres pocztowy: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, ul. Miodowa 24 (siedziba JCC Kraków), 31-055 Kraków.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali: Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (za 2008 rok / wręczenie: 2009), Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2009/2010), Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2010/2011), Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2011/2012), Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza [Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus] (2012/2013), Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk (2013/2014), ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska (2014/2015) oraz Jan M. Małecki i Aleksander Skotnicki (za 2015 rok / wręczenie: 2016).

Oświadczenie Zarządu Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze” w sprawie wydarzeń w Białymstoku

Zarząd Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec coraz bardziej nasilających się postaw nacjonalistycznych, czego przejawem były wydarzenia w Białymstoku w sobotę 16 kwietnia 2016. Nie chcielibyśmy żyć w Polsce, w której ktokolwiek zmuszony zostaje do pozostania w domu, by nie narazić się na atak z powodu swojego pochodzenia. Nie akceptujemy pobłażania dla propagowania ksenofobii czy rasizmu, tym bardziej jeśli ma to miejsce na terenie wyższej uczelni. Od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oczekujemy stanowczego reagowania na wszelkie przejawy nawoływania do nienawiści.

Jako chrześcijanie i Żydzi z bólem przyjęliśmy do wiadomości, że katedra w Białymstoku stała się miejscem nacjonalistycznej demonstracji. Uznajemy to za niedopuszczalne i uwłaczające godności miejsca modlitwy. Za komunikatem Przewodniczącego Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego powtarzamy, że w kościele „jest miejsce dla przepowiadania Ewangelii zachęcającej do miłości każdego człowieka”.

Mając w pamięci spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku w listopadzie minionego roku i coraz częstsze przypadki agresji wobec obcokrajowców, wzywamy wszystkich, by nie reagowali na takie postawy obojętnością. Doświadczenia XX wieku pokazują dobitnie, że nienawiść wyrażana słowami to pierwszy krok do bezpośredniej przemocy. W Polsce, która była sceną haniebnego zła Holokaustu, o tej prawdzie nigdy nie możemy zapominać.

UJ wybrał rektora. Druga kadencja prof. Wojciecha Nowaka

7 kwietnia 2016 prof. Wojciech Nowak został ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Elektorzy poparli go zdecydowaną większością głosów. Z punktu widzenia Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wybory rektora UJ to równocześnie wskazanie Przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała. Profesorowi Wojciechowi Nowakowi dziękujemy za dotychczasową współpracę z Klubem i serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję.

Następna strona »