News

XII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polscepod hasłemŁuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem Przymierza między Mną a ziemią(Rdz 9, 13)organizowany przez Duszpasterstwo Ekumeniczne...
Read more

W dniu 22 grudnia 2008, o godz. 10.00, odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, ustanowionej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze" i ufundowanej przez Rektora Uniwersytetu...
Read more

W dniu 8 grudnia 2008 w Synagodze Kupa przy ul. Miodowej 27 w Krakowie odbyło się spotkanie z profesorem Gezą Vermesem (Jewish Studies - University of Oxford). Było to pierwsze spotkanie z cyklu "Spotkań w...
Read more

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody, której pierwsza edycja zbiega się z obchodami piątej rocznicy śmierci ks. Musiała. Nagroda będzie przyznawana w dwóch...
Read more

W kilka tygodni po powołaniu do życia Klubu „Przymierze”, w pomieszczeniach Centrum Społeczności Żydowskiej, zebrała się po raz pierwszy Rada Klubu. W Radzie zasiadają członkowie-założyciele Klubu oraz...
Read more

Our partners