Pierwsze posiedzenie Rady Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

W kilka tygodni po powołaniu do życia Klubu „Przymierze”, w pomieszczeniach Centrum Społeczności Żydowskiej, zebrała się po raz pierwszy Rada Klubu. W Radzie zasiadają członkowie-założyciele Klubu oraz inne osoby reprezentujące krakowskie instytucje i środowiska zaangażowane w dialog międzykulturowy i międzyreligijny. (Zob. skład Rady w zakładce Zarząd).

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content can be shown below in an alternative language. You may click the link to switch the active language.

W myśl statutu Klubu, Rada jest organem wytyczającym ogólne kierunki działania Klubu i stojącym na straży zgodności podejmowanych przez Zarząd inicjatyw z naczelnymi celami Klubu. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku, aby ocenić działalność Klubu w ostatnim okresie oraz zasugerować kierunek dalszych działań Klubu. Radą kieruje dwóch Współprzewodniczących. Obecnie funkcje te pełnią: Tadeusz Jakubowicz – prezes Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Krakowie i Stefan Wilkanowicz – szef Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”.

Rada na swoim pierwszym spotkaniu skupiła się na ustaleniu szczegółów dotyczących ustanowionej przez Klub „Przymierze” Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, patrona Klubu. Nagroda będzie przyznawana corocznie osobom działającym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego i wręczana corocznie w rocznicę śmierci ks. Musiała. Pierwsi laureaci otrzymają Nagrodę Musiała podczas międzynarodowej konferencji, jaka będzie miała miejsce w Krakowie w dniach 5-6 czerwca 2009, z okazji 5 rocznicy śmierci ks. Musiała.

Our partners