Laureaci Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ w roku 2011 (za rok 2010)

Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ jest przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Fundatorami Nagrody są Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Kapitule Nagrody przewodniczy Jego Magnificencja Rektor UJ prof. Karol Musioł.

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content can be shown below in an alternative language. You may click the link to switch the active language.

W dniu 11 stycznia 2011 roku członkowie Kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ w głosowaniu tajnym przyznali Nagrodę w dwóch kategoriach:

  • w kategorii za twórczość intelektualną promującą dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko–żydowski Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała SJ przyznano Profesor Bożenie Wyrozumskiej i Profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu
  • w kategorii za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski nagrodę przyznano Tomaszowi Pietrasiewiczowi i Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Ceremonia wręczenia Nagród odbędzie się 4 marca 2011 r. o godz. 12.00 w Auli Collegium Novum UJ.

Prof. Bożena Wyrozumska i prof. Jerzy Wyrozumski
Profesorowie historii związani z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności, za wkład w rozwój badań nad historią Żydów w Polsce, a szczególności w Krakowie, oraz promowanie studiów żydowskich i polepszanie relacji polsko-żydowskich

Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie
Tomasz Pietrasiewicz jest pomysłodawcą i dyrektorem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, który od blisko  20 lat konsekwentnie realizuje działania edukacyjne, artystyczne i animacyjne mające na celu odtworzenie i uzdrowienie polsko-żydowskiej pamięci.

W ubiegłych latach Laureatami Nagrody byli:

  • Prof. Joanna Tokarska-Bakir  (2010)
  • Bogdan Białek (2010)
  • Prof. Jan Błoński (2009)
  • Miasto i Gmina Chmielnik (2009)

Our partners