Nowa edycja projektu „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Rusza kolejna edycja programu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Tym razem tematem przewodnim będzie rola sztuki religijnej w kulturze. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content can be shown below in an alternative language. You may click the link to switch the active language.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez jego uczestników.

Realizacja każdej kolejnej edycji odbywa się od października do maja. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela/koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. Zebrane materiały dotyczące hasła każdej kolejnej edycji (w postaci organizacji konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów) umieszczane są na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: obliczadialogu.pl.

Tematyka dotychczasowych edycji:

I edycja 2014: „Architektura sakralna: Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”

II edycja 2015: „Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach”

III edycja 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”

IV edycja 2016/17: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”.

Tematyka obecnej, V edycji 2017/18: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”

Klub Chrześcijan i Żydów “Przymierze” objął “Oblicza dialogu” swoim patronatem. Więcej o całej inicjatywie i możliwości uczestnictwa przeczytają Państwo TUTAJ.

Our partners