Archives: 2013/03

Nie żyje Krzysztof Kozłowski //  (News)
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Kozłowskiego (1931−2013), b. senatora RP, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wieloletniego zastępcy redaktora naczelnego...
Read more

Our partners