Nowa edycja projektu „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Ruszyła VI edycja projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Hasło obecnej edycji: “Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”
Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.
Poprzednią, V edycję ukończyło 31 placówek oświatowych z całej Polski.  Bezpośrednio w projekt zaangażowanych było 627 uczniów. W ostatnim roku stronę projektu www.obliczadialogu.pl odwiedziło ponad 300 tys. odbiorców.

Tematyka dotychczasowych edycji:

I edycja 2014: „Architektura sakralna: Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”

II edycja 2015: „Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach”

III edycja 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”

IV edycja 2016/17: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”.

V edycja 2017/18: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” objął „Oblicza dialogu” swoim patronatem. Więcej o całej inicjatywie przeczytają Państwo TUTAJ.

Nasi partnerzy