Archives: 2011/11

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody, która jest przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego w dwóch...
Read more

Our partners