Archives: 2010/11

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody która będzie przyznawana jak co roku w dwóch kategoriach:a/ za twórczość intelektualną promującą dialog...
Read more

Our partners