Archives: 2008/11

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody, której pierwsza edycja zbiega się z obchodami piątej rocznicy śmierci ks. Musiała. Nagroda będzie przyznawana w dwóch...
Read more

Our partners