Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody, której pierwsza edycja zbiega się z obchodami piątej rocznicy śmierci ks. Musiała.

Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach:
a/ za twórczość intelektualną promującą dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski,

oraz

b/ za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski.

Zgłoszenie kandydata do Nagrody winno zawierać następujące dane:
a/ imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Nagrody oraz nazwę i adres podmiotu zgłaszającego,
b/ dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
c/ wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Kandydatem do nagrody może być indywidualna osoba lub podmiot zbiorowy. Termin nadsyłania kandydatur upływa 20 grudnia 2008. Kandydatury można przesyłać mailowo na adres klub@przymierze.krakow.pl, bądź na adres pocztowy:

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
ul. Szeroka 16
31-053 Kraków.

Nazwiska laureatów Nagrody zostaną ogłoszone w styczniu. Nagroda zostanie wręczona 6 marca 2009, w czasie uroczystości rocznicowych na Ignatianum, w Krakowie.

Nagroda została ustanowiona przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Fundatorami Nagrody są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Kapitule przewodniczy Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Karol Musioł.

Pobierz

Nasi partnerzy