Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała (2011)

Kapituła Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała prosi o nadsyłanie kandydatur do Nagrody, która jest przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego w dwóch kategoriach:

a/ za twórczość promującą ducha dialogu

oraz

b/ za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.

Zgłoszenie kandydata do Nagrody winno zawierać następujące dane:
a/ imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Nagrody oraz nazwę i adres podmiotu zgłaszającego,
b/ dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
c/ wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody.

Kandydatem do nagrody może być indywidualna osoba lub podmiot zbiorowy. Termin nadsyłania kandydatur upływa 22 grudnia 2011. Kandydatury można przesyłać mailowo na adres klub@przymierze.krakow.pl, bądź na adres pocztowy:

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
ul. Miodowa 24
31-055 Kraków

Nazwiska laureatów Nagrody zostaną ogłoszone w styczniu 2012 roku. Nagroda zostanie wręczona w marcu 2012 roku w czasie uroczystości rocznicowych, które odbędą się w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała została ustanowiona przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, a jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Kapitule przewodniczy Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł.

Nasi partnerzy