Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” z wizytą u Kardynała S. Dziwisza

Kardynał Stanisław Dziwisz, przyjął delegację nowopowstałego Klubu „Przymierze”, który zrzesza liderów krakowskich instytucji i środowisk zaangażowanych w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie i polsko-żydowskie. Ks. Kardynał wyraził swoją radość z faktu, że bogate krakowskie tradycje dialogu i współpracy między chrześcijanami i Żydami, symbolizowane przez Jana Pawła II, są kontynuowane. Ks. Kardynał podkreślił konieczność wykraczania poza czysto intelektualny dialog w kierunku praktyki dobrosąsiedzkich stosunków i współdziałania przy konkretnych przedsięwzięciach, które służą dobru wspólnemu i ubogacają naszą wspólną Ojczyznę.

W spotkaniu z Kardynałem udział wzięli współprzewodniczący Rady Klubu: Tadeusz Jakubowicz – prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Stefan Wilkanowicz – szef Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak’”, ks. Janusz Salamon – prezes Zarządu Klubu, Anna Bielecka – wiceprezes Klubu i przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Krakowie, oraz członkowie Rady Klubu: Piotr Nawrocki – sekretarz Klubu, członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz skarbnik Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent”, ks. Jarosław Naliwajko z Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego oraz ks. prof. Łukasz Kamykowski, który jako dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT i stały Delegat Ks. Kardynała ds. Dialogu Międzyreligijnego jest znakiem łączności Klubu „Przymierze” z Kardynałem Metropolitą Krakowskim.

Nasi partnerzy