The club of Christians and Jews Covenant

Żydzi i chrześcijanie jako synowie Abrahama są powołani do tego,
by byli błogosławieni dla świata, wspólnie przyczyniając się do pokoju
i sprawiedliwości między wszystkimi ludźmi i narodami.
Jan Paweł II

Latest

Our partners